OM BORRKUNGEN AB

Vi arbetar med håltagning samt sågning, rivning och asbestsanering i nyproduktioner och ombyggnationer för företag inom såväl den offentliga- som den privata sektorn. Med en marknadsbaserad prisnivå utförs uppdrag med hög precision, kompetens och effektivitet för att underlätta våra kunders fortsatta projektarbeten. Professionella-, serviceinriktade-, effektiva- och miljömedvetna håltagare, rivare och asbestsanerare utgör uniciteten i vår affärsidé. BorrKungen AB startade 2018 och är idag ett konkurrensstarkt företag med bransch-erfarna håltagare, rivare och sanerare som, i första hand, är verksamma inom Stor- Stockholm.

BorrKungen AB är ett familjeföretag som drivs av två företagsägare. Den ena är en driven entreprenör med lång erfarenhet inom branschen som till störst del arbetar ute på arbetsplatser och den andra är en redovisningsekonom med stort intresse för företagandet och sköter det administrativa samt ekonomin. Våra håltagare, rivare och sanerare har hög kompetens och har arbetat länge inom branschen. Tillsammans är vi BorrKungen AB! 

Vi har, genom stor erfarenhet, ofta agerat problemlösare vid mer komplicerade uppdrag och ser det som en utmaning som samtidigt ger ökad kompetens. Vi arbetar alltid efter mottot "ingenting är omöjligt, vi löser det".

BorrKungen AB har sitt säte i Huddinge och är etablerade i Länna industriområde med kunder inom hela Stor-Stockholm. Vi tror på ett gott samarbete med våra kunder och leverantörer, ett professionellt bemötande samt tidseffektivitet. Vår vision att expandera inom en rimlig tid, inte allt för snabbt och inte för mycket är något vi idag håller på att uppnå. Från att ha varit ett relativt litet företag har vi nu utökat vår personalstyrka med många duktiga BorrKungar. Vårt främsta mål för medarbetare hos BorrKungen AB är att företaget ska bidra med en familjär miljö där alla trivs. Detta sker genom att vi har god kommunikation och respekt gentemot varandra. Vi är ett företag som värderar våra medarbetare, därför är företaget medlem hos Byggföretagen och kollektivansluten genom Byggavtalet. BorrKungen AB är även medlem i BFB - Branschorganisationen för byggnadsberedning. 

Våra tjänster riktar sig i första hand till andra företag inom anläggning- och byggbranschen, i vissa fall utför vi även arbeten åt privatpersoner, ni är välkomna att kontakta oss för ytterligare information och prisförfrågan.För mer information om BorrKungen AB, kontakta oss !