Vi är BorrKungen AB

BorrKungen AB arbetar för att förenkla våra kunders projektarbeten genom att stå till professionell tjänst av håltagning, sågning, rivning och sanering. Vi kombinerar hög kompetensnivå med precision vilket är de avgörande komponenterna för ett välutfört arbete. Viktigast för oss är att våra utförda arbeten påvisar vår effektivitet och personalkompetens till ett pris som inte särskiljer oss från andra bransch-liknande företag.

 

När ni väljer oss 

Effektiva BorrKungar

Våra BorrKungar är drivna och serviceinriktade. BorrKungen AB är medlem i Byggföretagen och BKMA certifierade, därmed säkerställer vi hög kvalitet, miljömedvetenhet och en god arbetsmiljö med rättvisande löner.

Utbildade och certifierade

Vi innehar tillstånd för sanering av asbest samt transportering av farligt avfall och våra BorrKungar är utbildade och certifierade. Genom korrekt skyddsutrustning och kontinuerligt uppdaterade utbildningar ser vi till att den egna samt vår omgivnings säkerhet och hälsa är skyddad.

Dokumentering och anteckningsskyldighet

Vi tillhandahåller alltid dokumentation och rapporterar vår hantering av asbest. Såväl för- som efterarbetet är av stor betydelse vid sanering därför följer vi strikt Arbetsmiljöverkets samt Naturvårdsverkets lagkrav.

 

       Följ oss på sociala medier     
    

Kontakta oss gärna för prisförfrågan eller för mer information om BorrKungen AB!